ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ

Βιογραφικό Σημείωμα

Skoumpourdis Mental Health
Ο ιατρός Τσαμπίκος Σκουμπουρδής παρακολουθεί ασθενείς πριν το 1980. Έκανε διαφορετικές ειδικότητες και επέλεξε την ειδικότητα της ψυχιατρικής, ως την τέχνη που αντιμετωπίζει τον ασθενή στην ολότητά του και ως ύπαρξη μοναδική και ξεχωριστή (με τα ίδια συμπτώματα και με την ίδια διάγνωση, η θεραπεία είναι συνήθως διαφορετική και το αποτέλεσμα διαφορετικό).
Οι μέχρι τώρα δάσκαλοί του ήταν και είναι οι ίδιοι οι ασθενείς, που σε κάθε συνάντηση, μια διαφορετική πληροφορία, είναι μια διαφορετική κατανόηση της νοσηρότητας.
Η ιπποκράτεια αρχή, “ το προλαμβάνειν εστί χαλεπώτερον του θεραπεύειν’’, επιβεβαιώνεται απο την ίαση που επέρχεται χρονικά, όταν υπάρχει έγκυρη διάγνωση (μετράνε ακόμα και οι ώρες έναρξης της συμπτωματολογίας της διαταραχής, όταν προσέρχεται ο ασθενής) .
Μετά την ίαση, η θεραπεία ολοκληρώνεται, με την κοινωνική επανένταξη, την προνοιακή αποκατάσταση, την απομυθοποίηση της νόσου και τον αποστιγματισμό του ασθενούς και της οικογένειάς του. Η φροντίδα του ασθενούς είναι απαλλαγμένη απο τις δεσμεύσεις των ιατρικών πρωτοκόλλων, που δίνουν στον ιατρό μια ψευδο-ασφάλεια και στον ασθενή μια μακρόχρονη φαρμακευτική αγωγή μόνο των συμπτωμάτων.
Εκπαίδευση – Επαγγελματική Δραστηριότητα :
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (εξαετής φοίτηση).
 • Ειδικότητα Ακτινολογίας στο Ν.Ν.Θ ΣΩΤΗΡΙΑ, συνέχιση της ειδικότητας στη Γερμανία.
 • Υπηρεσία Υπαίθρου ως αγροτικός ιατρός, στα χωριά της Ανατολικής Παρνασσίδας, δημιουργία Συλλόγου Προσωπικού αγροτικών ιατρείων, με κορυφαία δράση την εφημερία το Σαββατοκύριακο, σε συνεργασία με τα διπλανά ιατρεία.
 • Ταυτόχρονα με το αγροτικό του, έναρξη συνεργασίας με την κινητή ψυχιατρική μονάδα Φωκίδας του Καθηγητή Τάκη Σακελαρόπουλου και υπεύθυνος κάλυψης της ψυχιατρικής φροντίδας του Νομού, στην δεκαπενθήμερη απουσία της ομάδας.
 • Ειδικότητα Νευρολογίας στο Νευροχειρουργικό Τμήμα της Πολυκλινικής Αθηνών με Διευθυντή τον μεγάλο δάσκαλο, Καθηγητή Δώρο Οικονόμου.
 • Συνέχιση της συνεργασίας με την κινητή Ψυχιατρική μονάδα, ως κεντρικό μέλος και υλοποίηση των πρώτων κοινοτικών προγραμμάτων στην ψυχική υγεία.
 • Ειδικότητα Ψυχιατρικής στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου με Διευθυντή τον Καθηγητή και Ακαδημαϊκό Κ. Στεφανή και στενή συνεργασία με τους καθηγητές Α. Μαϊλη και Γ. Χριστοδούλου .
 • Δημιούργησε, οργάνωσε και συντόνισε το πρώτο δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών ,στην Ψυχιατρική ως Chief Resident.
 • Χρηματοδοτήθηκε το 1991, από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας , για το θέμα του Διδακτορικού του, ως μια από τις καλύτερες ερευνητικές προτάσεις της χρονιάς, προτάσσοντας νέα κλινική οντότητα, την ιδεο-ψυχαναγκαστική ψύχωση διαχωρίζοντάς την από την μέχρι τότε ιδεο-ψυχαναγκαστική νεύρωση, με διαφορετική θεραπεία και μετά από αρκετά χρόνια συμπεριλήφθηκε στο στατιστικό ψυχιατρικό εγχειρίδιο του 2018.
 • Δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του για εξειδίκευση στη Γονιδιακή Ψυχιατρική στο Mount Sinai Hospital της Νέας Υόρκης. Αρνήθηκε την πρόταση για υποτροφία με εξειδίκευση και έρευνα στο Karolinska Institute της Σουηδίας, όπου επιλέγεται ο καταλληλότερος από κάθε ειδικότητα, προκειμένου να αναλάβει το πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα , μέσω του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, ως Προϊστάμενος. Οργάνωσε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα προγράμματα αποϊδρυματοποίησης και κοινωνικής επανένταξης :
 • Αποκατάσταση των μέχρι τότε γυμνών ασθενών της Λέρου, στα τμήματα του νοσοκομείου και αποσυμφόρηση με την μεταφορά 148 ασυλοποιημένων ασθενών από το νοσοκομείο .
 • Οργάνωσε και λειτούργησε 5 ξενώνες σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας.
 • Δημιούργησε για πρώτη φορά διεθνώς σύστημα αναδοχής ψυχιατρικών ασθενών σε κοντινούς συγγενείς. Το κόστος της αναδοχής ανερχόταν σε 80.000 δρχ το μήνα, ενώ το μηνιαίο κόστος των ασθενών της Λέρου ανερχόταν σε 550.000 δρχ για κάθε ασθενή (στο Δαφνί 450.000 και στο Δρομοκαΐτειο 430.000).
 • Ανέλαβε την εκπαίδευση των φοιτητών στην Κοινωνική Ψυχιατρική για ένα έτος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μέσω της διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας καταργήθηκαν 1000 κρεβάτια στα δύο προηγούμενα Νοσοκομεία και όταν μετά δυο χρόνια όταν το ευρωπαϊκό κοινοτικό ταμείο, άρχισε να χρηματοδοτεί και πάλι την δημόσια ψυχική υγεία, επανήλθαν πάλι οι ίδιες συνθήκες με διαχείριση των κονδυλίων με το ελληνικό απόστημα που λέγεται «Σύμβουλοι Υπουργών» και ο ιατρός έδωσε την παραίτησή του.
 • Αντί να ενταχθεί στο εθνικό σύστημα υγείας, ίδρυσε την Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία «Δαίδαλος» και υλοποίησε 2 μεγάλα προγράμματα μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon με στόχο τη δημιουργία κέντρου ψυχικής υγιεινής στη Ρόδο. Ταυτόχρονα ανέλαβε 3 εκπαιδευτικές κοινοτικές δράσεις εκπαίδευσης κοινωνικών επιστημών, στην κλινική ψυχιατρική, στην περιφέρεια της Ρόδου και της Αθήνας.
 • Ίδρυσε και Θεσμοθέτησε τον πρώτο συμβουλευτικό σταθμό για φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
 • Σε συνεργασία με την ενδοκρινολογική πανεπιστημιακή κλινική Αθηνών, ανέλαβε 2 ερευνητικά προγράμματα για άτομα με εγκεφαλοπάθεια με σημαντικές νευροεπιστημονικές παρατηρήσεις, έλλειψης νευροορμονών και κυρίως της αυξητικής ορμόνης.
 • Για πέντε χρόνια παρακολούθησε και εκπαιδεύτηκε κατά τη διάρκεια της κλινικής πράξης των ενεργειακών θεραπειών, όπου μετά από έρευνα και κλινικές παρατηρήσεις δημιούργησε δική του τεχνική στη θεραπεία των 12 ενεργειακών επιπέδων. (χορήγησε 300 δομημένα ερωτηματολόγια σε φοιτητές του Π.Π με βάση τις 12 διαταραχές της προσωπικότητας, τα 12 ενεργειακά κέντρα, τους 12 μεσημβρινούς , όπου και διαπιστώθηκαν τα ίδια αποτελέσματα,απλώς σε κάθε θεραπευτικό πλάισιο τα ίδια δεδομένα παρουσιάζονται με διαφορετικά λόγια, μέσω των παραπάνω ενεργειακών προσεγγίσεων).
Δημιούργησε θεραπευτικό σύστημα χορήγησης ιαμάτων στα 12 διαφορετικά ενεργειακά επίπεδα και οργάνωσε δομημένο πρωτότυπο Ψυχοθεραπευτικό σύστημα με κατεύθυνση στα ενεργειακά επίπεδα.
 • Ολοκλήρωσε 7ετή εκπαίδευση στην Ομαδική και Οικογενειακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία με υπεύθυνο τον Ματθαίο Γιωσαφάτ.
 • Από το 2007 ήταν επιλέξιμος στη θέση Διευθυντή του Ν.Ν.Θ ΣΩΤΗΡΙΑ αν και εκτός ΕΣΥ, λόγω πλούσιας κλινικής εμπειρίας.
 • Το 2005 άρχισε να λειτουργεί ιδιωτικό ιατρείο με ψυχιατρικούς και μη ασθενείς με ταυτόχρονο φαρμακευτικό, ψυχοθεραπευτικό και δομημένο θεραπευτικό πρόγραμμα των 12 ενεργειακών επιπέδων που ο ίδιος ανέπτυξε και εφαρμόζει μέχρι σήμερα.
 • Παράλληλα μέσω των συνεχιζόμενων ερευνών του και σε συνεργασία με την Βιοπαθολόγο Σταματίνα Λαιμού Μελαχρινού και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εντοπίζει το κέντρο βλάβης των χρηστών ηρωϊνης, όπου και αντιμετωπίστηκαν περίπου 9000 ασθενείς.
 • Οι δραστηριότητες του ιατρείου έχουν διευρηνθεί σήμερα και στο χώρο της ανοσοανεπάρκειας, μετά απο την 15ετή συνεγασία του στο νευρο-ενδοκρινολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Αθήνας, με τον Καθηγ Γ. Τόλη. Εντοπίστηκαν πρόσφατα μετά από συνεχείς κλινικές παρατηρήσεις δύο σημαντικές ελλείψεις που παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί που η χορήγησή τους, διακόπτει τη συμπτωματολογία και βοηθά στη θεραπεία του κεντρικού προβλήματος.
 •  Στις δραστηριότητες του ιατρείου προσετέθηκαν ομάδες ψυχοθεραπείας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σπύρου Λάμπρου 45 & Μαυροκορδάτου 185 38 Πειραιάς

+ (30) 210 451 1333
11:00 π.μ. - 9:00 μ.μ

skoumpourdis@gmail.com

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google