Η σχιζοφρένεια, εμφανίζεται κατά την εφηβική ηλικία και σπανιότατα μετά το 25ο έτος ζωής.
Από το 25ο έτος και μετά εμφανίζονται μόνο συναισθηματικές διαταραχές.
Η μοναδική νόσος στην ψυχιατρική είναι η σχιζοφρένεια και εάν η διάγνωσή της, γίνει έγκαιρα στην εφηβεία, προτού εμφανισθούν συμπτώματα, όπως οι παραισθήσεις, υπάρχει πλήρη ίαση.

Για το λόγο αυτό ,στην ευαισθητοποίηση των ιατρών για τον εντοπισμό της ηβηφρένειας, μετράνε ακόμα και οι ώρες.
Οι άλλες δυσλειτουργίες στην ψυχιατρική, είναι μόνο διαταραχές των νεύρο-ορμονών, συνήθως με ολοκληρωτική θεραπεία.
Αντίθετα νόσος είναι η συνεχώς επιδεινούμενη εκφυλιστική διεργασία.
Tsampikos Skoumpourdis